HOSTEL DROP UP

Hostel Readaptacyjny DROP-UP adresowany jest do pełnoletnich, bezdomnych mężczyzn uzależnionych od narkotyków i chcących rozpocząć leczenie w warunkach ambulatoryjnych lub już leczących się.

Jak działamy ?

1. Każdy mieszkaniec hostelu ma indywidualnego opiekuna, wraz z którym tworzy plan swojego powrotu do społeczeństwa
2. Pomagamy w napisaniu CV, a następnie znalezieniu pracy
3. Asystujemy w kontaktach z instytucjami takimi, jak MOPS, ZUS, sąd, komornik itp.
4. Organizujemy grupy wsparcia dla mieszkańców
5. Zapewniamy indywidualne wsparcie opiekunów
6. Pomagamy w znalezieniu terapii/leczenia adekwatnych do potrzeb mieszkańca.
7. Hostel jest również dla osób leczących się w programów substytucyjnych oraz osób z tzw. podwójną diagnozą
8. Pomagamy zorganizować mieszkańcom czas wolny, poprzez udział w wolontariatach
9. Wymagamy abstynencji
10. Pobyt w Hostelu jest bezpłatny!

UWAGA! W Hostelu zamieszkuje kot.